Okulumuz

 Akıl ve Zeka Oyunları; çocukların strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, dikkat - konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlar. Aynı zamanda ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlardır.

Akıl oyunları atölyemizde zevkli oyunlar ve zihinsel aktiviteler ile öğrencilerimizi düşünmeye sevk eder, onların problem çözme becerilerinin artırmak ve farklı düşünebilmelerini  sağlamaya yardımcı olmak hedeflenir.

 

Akıl ve Zeka Oyunlarının Faydaları

1- Harfler, sayılar, renkler gibi kavramları daha kolay öğrenmelerini sağlar

2- Planlı hareket etmeyi öğretir, planlı hareket etmenin önemini kavratır, 

3- Doğru ve çabuk düşünebilmeyi ve karar verebilmeyigeliştirir, 

4- Kendini ve yeteneklerini daha iyi tanımasını sağlar, 

5- Belirli bir konuya odaklanma alışkanlığı kazandırır, 

6- Merak duygusunu geliştirerek araştırmalar yapmaya yönlendirir, 

7- Olaylara şüpheci yaklaşımı öğreterek ezberci zihniyetten uzaklaşmayı sağlar,

8- Düşünen, sorgulayan ve çözümleyen bireylerin yetişmesini sağlayarak etkin düşüncelerin daha özgürce sunulabildiği bir ortam hazırlar, 

9- Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için sistemli ve disiplinli bir çalışmanın gerektiğini gösterir, 

10- Kuralları anlamayı, kurallara uymayı öğretir