Okulumuz

 Öğrencilerimizin; kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma mekanizmalarının geliştirilmelerine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmelerine eğitim programımızla destek verilmektedir. Hıgh scope programı ile öğrencilerimizin, üretken girişken, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebilen, başkalarının görüşlerine açık bireyler olarak yetişmeleri teşvik edilir. Bunun sonucunda da çocuğun dil gelişimi (dili kullanma becerisi-kendini ifade yeteneği-düşünme süreci vs.) gelişir. Oyun temelli eğitimle de hem eğlenir hem de sosyalleşir.