Okulumuz

       Patenti KURUCUMUZ Esin GÖZÜKIRMIZI ya ait  olan GÖR-YAP çalışma tekniği öğrencilerimizin  yaş seviyelerine göre özel resim defterlerine hazırlanan görsel   çalışmalardır. Bu çalışmaların, çocuk üzerinde etkili olması için her gün mutlaka yapılması gerekir.

          Gör-yap çocuğa neler kazandırır

          El ve göz koordinasyonu gelişimini destekler
Dikkat ve algıda seçiciliği artırır
Görsel algıyı geliştirir
Gördüğünü çizme becerisini artırır
Nesne ve objelerin büyüklük küçüklük ilişkilerini anlar ve çözümler 
Şekil kavramını destekler 
Yön kavramını destekler 
Görsel matematik algısı oluşturur 
Konsantrasyon süresini arttırır
Sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağıya görme çizme algılama hızını artırır ve geliştirir
Güzel resim yapma becerisi kazandırır
Öz güveni artırır
Eğlenceli kolay ve kısa sürelidir 
Çevresindeki nesne ve objeleri uzay–zemin ilişkisi içinde algılamasına yardımcı olur
Göz cetveli oluşur 
Güçlü çizgiler çizmesini sağlar
Çocuğun dikkati görsel algısı hakkında bilgi verir.