Okulumuz

  Öz bakım ve günlük yaşam becerileri, bireyin başkalarına bağımlı olmadan, gereksinimlerini karşılaması için gerekli olan becerileri         içerir.Bu becerilerin kazanılmasında yetersizliği olmayan çocuklar belli bir hazır bulunuşluluk düzeyine sahiptir. Onların öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmaları için çevredeki kişileri gözleyip taklit etmeleri, küçük yardımlar almaları ve sözel ipuçları yeterli olabilir. Yetersizliği olan çocukların ise, kendiliklerinden çevreden bilgi edinebilme ve bilgiyi genelleyebilme süreçlerinde güçlükleri vardır. Becerileri kazanmalarında daha fazla yönlendirilmeye, desteklenmeye, sürekli ve sistemli bir eğitime gereksinim duyarlar. Bu nedenle Sevimli Yumurcak Okullarında Montesorri eğitim modeli yaşam beceri ve materyallerinden faydalanarak  yıl boyunca her öğrenci birçok kazanım elde etmektedir.  Bu süreç aile katılımıyla da güncel hayata yansıtılarak desteklenmektedir. 

FARKLI DÜŞÜNME 

SORUN ÇÖZME 

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

İLETİŞİM BECERİLERİ

TOPLUMSAL DEĞERLER

BEYFENDİLER HANIMEFENDİLER 

ÖZ BAKIM