Okulumuz

Çocuklar okul öncesi dönemde tüm yaşantılarını adeta birbiri üzerine koyarak biriktirir,
bunlar arasında ilişki kurmayı başarır. Bunun başarılabilmesi, bir yandan olgunlaşmaya bir
yandan da verilecek eğitime bağlıdır. Okul öncesi eğitim, çocuğun benlik kavramını, kendini
ifade etmesine fırsat verecek ortamlar hazırlayarak öz denetimini geliştirir ve kendine güvenli
bağımsız bir kişilik kazanmasına yardımcı olur, çevre uyarıcıları sunarak çocuğun akıl yürütme
yeteneğini, yaratıcılığını ve hayal gücünün gelişimini destekler. Sevimli Yumurcak Okulları yıl boyunca tasarım beceri ve hayal gücü çalışmaları, Psikolojik Danışmanlık Servisi tarafından hazırlanan özel dökümanlarla her öğrencimize uygulatılır ve yıl sonunda raporlandırılarak velilerimizle değerlendirmeler sunulur.