Okulumuz

Sevimli Yumurcak Okullarında English  Kids Academy’nin  hazırladığı  tam zamanlı eğitim programımız uygulanmaktadır English  Kids Academy, tam zamanlı eğitim programıyla amaç çocukların öz güvenini geliştirerek İngilizceyi sevmelerini sağlamaktır.Program 3-4 yaş ve 5-6 yaş uygun program hazırlanmaktadır.İngilizce dersini her gün sınıf öğretmenleri tarafından düzenli olarak verilmektedir. Dönem sonunda öğrencilerimize yabancı dil gelişim raporu hazırlanır ve bu bilgiler velilerimizle paylaşılır. Öğretmenlerimiz yıl boyunca teknolojinin yardımı ile çocukların yabancı dil öğrenimlerinde aktif rol oynarlar