Okulumuz

Okullarımızda Müdür Öğretmen ve Personellerimiz 

KAYMAKAMLIK VE İL MİLLİ EĞİTİM ONAYI İLE görev almaktadır .

Okullarımızda tam zamanlı haftanın 5 günü psikoloğumuz vardır

Her şubemizin ünüverste mezunu sorumlu müdürü tam gün okulumuzda vazife yapmaktadır

Sınıf öğretmenlerimiz çocuk gelişimi ünüverste mezunu veya lise en az 5 yıllık deneyimli mezunlarından oluşmaktadır

Öğretmenlerimiz pedegojik formasyon eğitimi almışlardır

Okullarımızda öğretmenlerimize ilk yardım ve iş güvenliği eğitimi verilmektredir 

Öğretmenlerimiz yıl boyunca kendilerini geliştirme ve yenileme adına eğitim seminer programlarına katılırlar

Öğretmen adayı seçimlerimizi sözlü ve yazılı mülakat doğrultusunda idari komisyon tarafından değerlendirilerek vazifelendirilmektedir 

Okullarımızın tüm personeli bayandır .Sağlık raporları ve hijyen eğitimleri bulunmaktadır

Okul servislerimizde şöför ve hosteslerimizin gerekli belgeleri çocuk taşıma onayları bulunmaktadır 

Branş  ve klüp öğretmenlerimiz alanında uzman ve lisanslı pedogajik formasyonları bulunan eğitimcilerden oluşmaktadır.

Okullarımızda tam zamanlı temizlik ve mutfak yemek sorumlusu vardır