Okulumuz

Okullarımızda çocuklarımızın, işitsel zekâ kapasitelerini arttırmak için kullandığımız ORFF tekniği, aslında bir ders değil oyun biçiminde öğretime dayanmaktadır. Orf yönteminde ilk kullanılan çalgılar standart olmayan yani çocukların keşfettikleri çalgılardır. Velilerimizin de desteği ile içi boş şişeler, tahta parçaları, kurumuş tomurcuklar vb. gibi pek çok çalgılar yaparız. Genel itibari ile orf tekniği çocuğun etrafı ile uyumunu, birlikte iş yapma duygusunu, doğaçlama yeteneğini ve en önemlisi üretkenliğini geliştiren bir tekniktir.

Bütün bu ders süreçlerinde beynin duygusal olan sağ bölümü ile bilişsel olan sol tarafı birlikte kullanıldığı için çocuğun öğrenme becerisi hızlanır ve artar.