Okulumuz

Okullarımızda kuklasız sınıf ,kuklasız eğitim olmaz ilkesi ile eğitimlerimizde kukla atölye çalışmalarını sıklıkla kullanıyoruz.

Çocuklarımızın kendi kuklarını yapmalarını ve bunları proje kapsamında sunum olarak hazırlayıp sınıf içinde arkadaşları ile paylaşmalarını sağladığımız sunum projelerimizi gerçekleştiriyoruz.

ÇOMAK KUKLASI ,KAŞIK KUKLASI ,PARMAK KUKLASI 

 

Kuklanın Faydaları

Çocuklar kuklayı bir oyun gibi algıladıklarından öğretim sürecine katılımları daha kolay olur.
Kuklalar kullanılarak öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlanır. 
Kendilerinin zihinlerinde canlandırdıkları bir kuklayı seslendirmeleri sembolik olarak düşünmeleri anlamına gelir ve bilişsel gelişimine katkıda bulunur.
Kuklalar okul öncesi dönem çocuğu için somut örnekler sunar. 
Hayvanlar, bitkiler, meslek grupları kuklaları ile çocuklara kavramlar daha kolay ve daha kalıcı bir biçimde verilebilir.
Düzgün cümleler kurma, espri yapma, düşüncelerini çekinmeden açığa vurma kuklalarla oyun sırasında desteklenmektedir.
Kuklalar çocukları eğlendirir, neşelendirir ve fark etmeden öğrenmelerini sağlar. 
Okul öncesi eğitim çocukların duygularının farkına varması ve ifade edebilmeleri için uygun ortamlar hazırlar. 
Kukla materyalleri çocukların konuşmaları ve kendilerini ifade edebilmeleri için rahat bir ortam oluşturur. Çünkü konuşan ve yanıt veren yani iletişim kuran kukladır. Sohbet etmek çocuklar için problem olmaktan çıkar ve oyun haline gelir. 
Çocuğu psikolojik ve sosyal baskılardan kurtararak duygu ve düşüncelerini ifade etme fırsatı verir.
Çocuk kukla oynatırken kendisini kızdıran durumu kukla karakterinin ağzından daha kolay anlatabilir.
Çocuklar kukla karakterini oynatırken kendini o karakterin kimliğine sokarak onun gibi düşünüp hissetmeye çalışır. 
Kukla çocuğa, dil gelişimi, paylaşma, bekleme, ses tonunu kullanma, beden dilini kullanma becerilerini kazandırır. 
Kukla sayesinde çocuğun özgüveni artar ve ifade yeteneği gelişmeye başlar. 
Özellikle okul öncesi dönem de kukla, çocukların gelişiminde büyük rol oynar. 
Uzaktan bakıldığında belki bir oyun aracıdır hatta oyuncaktır ancak kukla Erikson’a göre girişimciliğin yüksek olduğu bu dönemde çocuğa sezdirmeden öğretmenin en kolay aracıdır.