Okulumuz

Okullarımızın eğitim programlarımı drama atölye çalışmaları ile işlenmektedir
Eğitim demek çocuk için oyun demektir bir konuyu ele aldığımızda bunu çocuklarımıza en kalıcı ve en eğlenceli nasıl öğreteceğimizi düşünür ve her konuya özel bir drama geliştiririz.
Çocuğun oyun ve drama içinde öğrenme süreci daha hızlı ve kalıcı olmaktadır.
Drama atölye çalışmaları ile yapılan etkinlerde ele alınan konuların içeriği bakımından çocukta ahlaki, milli ve manevi değerlerin gelişmesi drama yolu ile kolaylıkla sağlanmaktadır.

Eğitim de drama grupla yapılan oyunsu süreçlerdir.
Oyunun, çocuğun dünyasında toplumsallaşma ve kişilik gelişimi açısından önemli bir yeri vardır.
Öncelikle öğrencinin kendini tanımasını sağlar.
Kendinde bulunan özelliklerle başkalarını karşılaştırabilmeyi sağlar.
Başkaları ile benzerliklerini keşfetmesini sağlar.
Kendinde geliştirmek istediği yanlarıyla ilgilenmesini, kendini eleştirebilmesini sağlar.
Kendini ifade etmede gerek duyduğu kaynaklara ulaşma gerekliliğini fark ettirir.
Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma gelir.
Kendini ifade etmede güven kazanır.
Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırır.
Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur.
Böylece çocukta olay, olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği oluşur ve kendisine sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırıcı olmaya yönelir.