MÜKEMMELLİYETÇİ ANNELER

 Annelerin mükemmeliyetçi tutum ve davranışları çocukların sosyal yetkinlik becerilerine davranışlarına zarar verir çünkü anne her şeyi mükemmel yapmaya çalışırken çocukta sosyal ortamında her şeyin en iyisini yapamayacağı duygusuna kapılır . Ya da annesinin mükemmeliyetçi beklentileri gölgesinde yeterince sosyal yetkinlik becerilerini geliştiremez .Çocuk her şeyi mükemmel yapamadığında ya saldırgan davranışlar ya da kaygılı içe dönük davranışlar gösterebilir ve Sosyal etkinlik becerileri yaşıtlarına göre daha yetersiz olur.