Yuvarlama tekniği ile küçük kas gelişimi çalışmalarım

 küçük  parmaklarım kağıdı yuvarlarken nasılda becerikli ,yaptığım faaaliyetler nasılda  gösterişli